Услуги

  • Детска психология.
  • Личностно и емоционлно развитие при децата.
  • Трудности с адаптацията и мотивацията в детска градина и училище.
  • Взаимоотношения родител-дете.
  • Психологична помощ при емоционални състояния и преживявания през периода на бременността.
  • Стратегии за справяне с депресията през периода на бременността и след това.
  • Изграждане на стабилна емоционална връзка с новороденото.