Задълженията на децата според възрастта

27 Apr 2021

В различните етапи от своето развие децата могат да извършват определени домашни дейности в своя дом. ...

Повече >

Childs play

26 Jan 2020

The child’s play is of great importance for their intellectual development, imagination, fantasy, memory, language, logic thinking, watchfulness and skills. The play /in an open space/ learns ...

Повече >

Депресията при децата

13 Jan 2020

Депресията е вик за помощ ! Страдащите от депресия в световен мащаб нарастват с всяка една изминала година, ...

Повече >

Децата и развода

29 Nov 2019

Разводът е тежък процес, който се отразява емоционално на всички членове на семейството.   Негативните ...

Повече >

Децата и лъжата

28 Nov 2019

За много възрастни детската лъжа е невинна дори имах случай, когато една детска учителка си позволи да ми ...

Повече >

Емоционалната интелигентност и децата

27 Nov 2019

Емоциите са неизбежна част от ежедневието ни и определено те имат значение за изграждането на психиката на ...

Повече >

Децата и спортът

10 Aug 2019

Движението е живот. Спортът е здраве, а кой не иска да е здрав?! Децата  са в непрекъснато движение, но с ...

Повече >

Емоции и чувства при децата

13 Jul 2019

Детството е един от най-важните периоди в живота на всеки индивид. Поведението, характера, оформянето на ...

Повече >

Защо малките децата трябва да си лягат рано?

10 Jun 2019

Много от съвременните родители оставят малките си деца да си лягат след 22ч. целогодишно без да си задават ...

Повече >

Детската игра

13 Apr 2019

Детската играта е изключително важна  за развитието на интелекта, въображението, ...

Повече >