Агресията като модел на поведение

26 Oct 2016

Може ли Агресията да бъде наложена като модел на поведение?!

Отговорът е: Да, може, когато се акцентира върху нея, без да се санкционира, без да се говори за нейното негативно въздействие върху живота на хората. В повечето случаи агресията е бърза, емоционална ,спонтанна реакция .

С Агресивни прояви човек се сблъсква непрекъснато в своето ежедневие, продиктувани от определени ситуации ,в които сме поставени или взаимоотношенията, които имаме с околните индивиди. Човек прибягва до агресивно поведение съзнателно, когато иска да наложи свое мнение, да се противопостави целенасочено на отделена личност или общност.

Може би не се замисляме, но с агресия и агресивни действия като модел на човешко поведение имаме свидетелства още от древността. Например: за да се адаптира човек към биологичната среда , за да оцелее. От историята знаем , как цели родове, нации са били асимилирани от други.

С други думи казано : Агресията е бърз начин да наложиш волята си, без да се съобразяваш с норми и правила. Агресивното поведение не винаги се приема като отрицателен фактор, а като естествена човешка реакция, която е резултат от усещането за заплаха .

Агресията може да се провокира: от страх, от раздразнение, в защита, в резултат на конкуренция, за себе доказване , междуполова…Сложна комбинация от различни фактори влияят на агресивното поведение на всеки индивид: като например: темперамент, моментна ситуация, ценностна система, социални норми /неписаните правила/, определени стереотипи в ситуацията.

В психологията съществуват четири модела обясняващи агресията.

  1. Психоаналитичен, негов основател е Зигмунд Фройд: Теорията му е, че човек се ражда с инстинкт към живота, който той нарича Eros, и с еднакво силен инстинкт към смъртта – Thanatos, който води към агресивни действия. Агресията е вродена и не винаги индивидът има контрол над ситуациите. Фройд е бил убеден, че ако човек няма възможност да се прояви по агресивен начин, тази енергия ще се натрупа, напрежението ще нарасне и накрая ще избликне под формата на крайно насилие, или в психично заболяване
  2. Етологичен : изследва се поведението на животните в тяхната естествена среда . Австрийският учен Конрад Лоренц защитава тезата :при животните агресията е вродена и необходима сила с цел самозащита и оцеляване. За разлика от човека животното знае кога да спре , а човека няма спирачки.
  3. Психологически : Агресията е психологическа вследствие от фрустация. Фрустацията се активира , когато човек е много близо до целта, неговите очаквания са големи и пътят му до осъществяването е неочаквано, неправилно препречен. Но не всяка фрустация води директно до агресия. Ако гневът от прекъсването може да бъде овладян не се стига до агресия.
  4. Социално научаване. Агресията се научава, както всяко друго поведение: Човек усвоява различни модели които наблюдава. И ако моделите са успешни, той започва да ги прилага.

Проведени са десетки изследвания, които показват, че гледането на предавания и филми с агресивно съдържание може да доведе до агресивни прояви или, в най-мекия случай, да направи хората безкритични и безчувствени към проявите на агресия. Налагането на агресивни модели чрез телевизията е успешно, тъй като се активират силни емоции, създават се връзки в мисленето на хората, че щом победителят не го съдят, значи няма проблем да си агресивен, само трябва да „победиш“. Освен това човек преживява опасността, която вижда на екрана, но се успокоява, че той е на сигурно място и е добре и приема лесно това да се случва на други, стига да не го засяга него.

За преодоляване на агресията положителна роля имат възпитанието, самовъзпитанието и емпатията. Наказанието на агресивността може да бъде ефективно, ако се използва разумно, то трябва да е близко по време и съответващо по сила на неприемливото действие, което санкционираме. Важно е да се знае, че се наказва поведението не личността. Има теория, че ако на едно дете се показва агресивно поведение, което не се толерира , а санкционира. Неговата агресивност се намалява и то се научава да се контролира.

Изследвания показват, че когато се възнаграждават неагресивните поведения във възпитанието на децата те се научават на толерантност и търпение.