Четирите ключа на възпитание

10 Mar 2017

Родителят формира първоначалните представи на детето за света и задава неговите граници на развитие. Семейното възпитание е в основата на себеоценката на детето,на  неговото психично здраве,  на отношението му към околните и в голяма степен на цялостната му реализация в живота. Обърнете внимание на четирите основни моменти в общуването между родител и дете. Непосредствен контакт. За детето е много важно да бъде близо до родителя - да го гушне, да играе с него, заедно да гледат филм, да обсъдят книга, да пазаруват. В тези общи занимания то може да усети безусловната родителска любов, което му позволява да расте уверено в себе си и да се чувства щастливо. Колкото и да сте уморени, винаги намирайте време за детето. Когато то получава емоционална близост и подкрепа вкъщи, няма да ги търси навън. Изслушвайте докрай неговите разсъждения, уважавайте личността му, не омаловажавайте преживяванията му. Споделянето и съпричастността са много важни за неговото психо-емоционално развитие. Не е правилно, когато се е скарало със свое приятелче и се чувства тъжно, да му кажете:"Нищо няма, ще ти мине". Същото се отнася и за положителните емоции. Ако детето е положило усилия и е радостно от постигнатия резултат, задължително го похвалете. Овладейте агресията. Гневът няма място в общуването с детето. Каквото и да се е случило, овладейте емоциите и тогава говорете. Иначе ще покажете безпомощност и бъдете сигурни, че детето ще почувства и това. Ако в семейството има насилие (без значение дали то е обект, или свидетел), ефектът е пагубен за неговата психика. Това е форма на физически и емоционален тормоз. Детето се чувства безпомощно, светът около него престава да бъде сигурно място, авторитетът на родителя се срива с гръм и трясък. Постепенно то започва да осъзнава модела: правото е на страната на силния. Ако той трайно се настани в разбиранията му, ще го пренесе в своите бъдещи връзки и семейни отношения. Пресичайте навреме проявите на детска агресия. Когато детето удари друго дете, възрастен или животно, обяснете му ясно, категорично и спокойно, че сте недоволни от държанието му. По този начин ще развиете неговата съпричастност и ще го насърчите да проявява отговорност в своите постъпки. Взаимна родителска подкрепа. Възпитанието изисква целенасоченост от двамата родители и взаимна подкрепа при поддържането на определена линия на изисквания. Дори понякога да не сте съгласни с реакцията на партньора си, подкрепете го, а после насаме обсъдете въпроса. За детето е вредно, когато в негово присъствие единият родител (или баба, дядо) критикува другия. Бързайте бавно. Все по-често децата изпреварващо получават информация, неподходяща за тяхната възраст. Например стават свидетели на сексуални отношения между възрастни - чрез неконтролирани порно канали или сайтове. Децата не успяват да интерпретират видяното и папагалски го пренасят във взаимоотношенията със свои връстници, братчета, сестричета. Ако оставите това поведение без разговор и накажете детето, то може да получи психическа травма. Трябва да обясните, че сексуални отношения имат само възрастните хора. Работа на родителя е да не допуска преждевременно информация с неподходящо съдържание. Бригита Михайлова