Децата и развода

29 Nov 2019

Разводът е тежък процес, който се отразява емоционално на всички членове на семейството.  

Негативните  емоции връхлитат и децата започват да се притесняват, променя се тяхното цялостно поведение .  Реакцията на децата при новината за раздялата на мама и татко е различна. Много от тях започват да задават въпроси или да плачат, други не реагират  емоционално и се затварят в себе си.

Съобщението за развода трябва да бъде поднесено на децата  много деликатно в спокойна обстановка.  

На децата трябва да се обясни, че раздялата се случва между родителите и те нямат вина за това, каквито и промени да предстоят обичта към тях ще си остане мама и тате винаги ще ги обичат и ще бъдат до тях. 

Отговаряйте спокойно на всички техни въпроси без да обвинявате и нападате партньора си или някой друг. Важно е те да не стават свидетели на бъдещи спорове, конфликти или агресия. Информирайте ги за всички предстоящи промени, така че те да бъдат подготвени и не очаквайте децата  да вземат нечия страна.

В този тежък и объркан момент от живота им, децата трябва да говорят за своите чувства, за да преодолеят по лесно страха от изоставяне, да не се чувстват виновни или недостатъчно добри. Разговорите за техните чувства , времето прекарано с тях ще ги накарат да се чувстват значими и важни. Адаптацията към новите условия и промени ще е по лесна.

Емоционалната болка не се компенсира с материални придобивки това е важно да не се забравя.

Нарушените взаимоотношения в семейството  придружени от болка, гняв, страх от самота, страх от неизвестното със сигурност се отразяват на психиката на всички и е добре да се потърси психологическа помощ за всички, но не трябва  да се забравя , че ако взаимоотношенията и съжителството между партньорите е станало невъзможено е за предпочитане за децата да преживеят един развод отколкото да живеят в обстановка на напрежение, агресия, тормоз.  Един усмихнат, спокоен родител е за предпочитане за децата от двама озлобени, нещастни хора.

След развода е добре да бъдат запазени добрите взаимоотношения между родителите и децата .

Децата не трябва да бъдат делени при развода, трябва да останат заедно и трябва да знаят, че могат да контактуват /посещават/винаги когато пожелаят другия родител.  

Децата трябва да продължават да чувстват любовта на родителите си и след развода.

За психическата стабилност на децата  е важно  те да знаят предварително кога ще посещават другия родител и там също да имат свои вещи.