Задълженията на децата според възрастта

27 Apr 2021

В различните етапи от своето развие децата могат да извършват определени домашни дейности в своя дом. Приучаването им в отговорност от ранна детска възраст е важно за тяхното възпитание и социализация  на по-късен етап от живота им.

Психологическо изследване е установило, че деца на 3-4 г. започнали да помагат в дома си имат по-топли отношения с родителите си , лесно се сприятеляват и са по-успешни в училище и университета. Не е изненада, че деца нямащи отговорности от ранен етап на своето развитие им е по-трудно да възприемат извършване на домашни задължения, когато пораснат.

От 1 до 2г : децата в тази възраст възприемат света като наблюдават какво правят техните родители. На този етап е важно да се показва и обяснява на детето къде стоят подредени неговите дрешки, книжни, играчки.                                                                       

От 2 до 4г: детето на тази възраст още не може да различи, кое е правилно и кое не, затова трябва възрастен да контролира неговите действия. Дейностите трябва да прости и ясни. Това е времето , в което започват да се задават въпроси и да се имитират възрастните. На тази възраст те могат да поставят салфетки на масата, да подреждат играчките и дрехите в стаята си. Започват да проявяват интерес към готвенето, затова може да ги запознаете с храната и нейното приготвяне.                     

 От 5 до 8г.  През това време се формират отношения и социални връзки, децата тръгват на предучилищна и училище. Може да се поставят задачи с по-голяма отговорност. Подреждането на стаята, чистене на прах, подготвяне на дрехи за обличане за следващия ден, намиране на това ,което търси, поставяне и вдигане на масата след храна, даване на храна на домашния любимец, събиране на боклука, парите, които се  дават детето може да ги управлява, може да се движи до места близки до дома, магазин, дом на приятел.                                                                                                 

От 8 до 11г : Децата започват да стават самостоятелни и могат да контролират времето и дейностите си.  Могат да се къпят сами, да поддържат ред и чистота в стаята си, да поддържат ред в гардероба и бюрото си , да пуснат прахосмукачка, да забърсват прах по стъклени повърхности, да приготвят закуска веднъж седмично, да изхвърлят боклука от къщи, да извеждат домашния любимец на разходка. Да пазаруват заедно с родителите като участват в разтоварването и прибирането на покупките.                     

От 11 до 15 г.: Това е периода на тинейджърството, през което децата знаят кое е правилно , кое не е и последствията от това. Отговорността се увеличава и те могат да зареждат пускат пералня, да могат да сервират вечеря и приготвят свои рецепти, да отсервират масата и мият чинии, да почистят дома. Могат да се грижат за своите по-малки братя и сестри. През този етап на развитие е важно родителите да не оставят децата без задължения, защото „хормоните започват да бушуват и стават конфликти“.

От 15 до 18г.: Юношите на тази възраст трябва да могат да взимат самостоятелни решения относно пазаруването за дома, ако възрастните са възпрепятствани, да могат за се грижат за чистотата и реда на целия дом. Те могат да съчетават някои от ежедневни задачи с учението. Това е периода, в който могат да работят със съгласието на своето родители по време на ваканциите. През този период на развитие детето се изгражда като самостоятелна личност.  

Драги родители, въоражете се с търпение, подхождайте с уважение към детето. Старайте се да бъдете любезни  и същевременно респектиращи. Не бъдете груби, защото накърнявате неговата личност. Не давайте пари на детето затова, че ви помага у дома. От изпълнението на задачите в къщи има много ползи , но една от тях е много важна: детето се възпитава в това да не е егоист. Превърнете задълженията като начало под формата на игра.